ნინო ბუაძე – აღზრდის ფსიქოლოგია

გამომცემლობა

ენა

ყდა

რბილი

გვერდების რაოდენობა

200

შეიძინე ონლაინ

28.00

უფასო მიტანა

საქართველოს მასშტაბით

მიტანის ვადა:

თბილისი 2-3 დღე. რეგიონები 3-4 დღე

წიგნი ბავშვის განვითარების ძირითად ასპექტებს მოიცავს. ფსიქოგანათლება მშობელსა და ბავშვს მნიშვნელოვნად ეხმარება საკუთარი მოთხოვნილების, ქცევისა თუ დამოკიდებულების გაცნობიერებაში. შედეგად, ადამიანი გეგმავს და, საჭიროების შემთხვევაში, ცვლის კიდეც თავის გადაწყვეტილებებსა თუ ქცევებს.

ბავშვის ბიო-ფსიქო-სოციალურ გარემოსთან ადაპტაცია და მისი მხარდაჭერა მშობლის უმთავრესი გამოწვევაა. ინდივიდის ძლიერ, ემოციურად მდგრად და სოციალურად ფუნქციურ პიროვნებად ჩამოყალიბება მეტწილად არის დამოკიდებული იმ ფუნდამენტურ წლებზე, რომლებსაც ბავშვობას ვუწოდებთ.

მშობლობა – ეს შესაძლებლობაა ბავშვის სამყაროში ახლებურად შეიცნო საკუთარი თავი, რეალიზდე, განიცადო, განავითარო და ამ პროცესში თავადვე განვითარდე.