რას ნიშნავს ხელმომწერი?

 

ხელმომწერი არის ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც, სასურველი ვადით  (3 თვე, 6 თვე, 12 თვე) წინასწარ იძენს პერიოდულ გამოცემებს (ჟურნალ-გაზეთები, სერიული წიგნები), ამ თანხის გადახდა ხდება წინასწარ და გამოცემის გამოსვლისთანავე იგზავნება ხელმომწერთან წინასწარ დაფიქსირებულ მისამართზე. ვადის ამოწურვის შემდეგ ხელმომწერს შეუძლია გააგრძელოს სასრუველ გამოცემაზე ხელმოწერა ან შეწყვიტოს.

 

მთავარი საიტის მოხმარება კონტაქტი
 
ქ.თბილისი, იოსებიძის ქ.49
 
elva@elva.ge
 
(+995 55 32) 2-38-26-74; 2-38-26-73; 2-38-26-76;
elva © 2013